Ihastele merimaisemia ilmasta käsin

Koe veto­var­joi­lun rie­mua ja nau­ti läm­pi­mis­tä kesä­päi­vis­tä tai raik­kais­ta syy­sil­lois­ta ilmo­jen hal­ki lii­täen. Veto­var­jol­la len­tä­mi­nen on unoh­tu­ma­ton elä­mys, joka näyt­tää maa­il­man aivan uudes­ta perspektiivistä.

Veto­var­jo on veneen peräs­sä vedet­tä­vä nousu­var­jo, jol­la nouset lii­tä­mään 60-140 met­rin kor­keu­teen meren päälle.

Helppoa ja turvallista

Veto­var­jol­la len­täes­sä kyy­ti pysyy tasai­se­na eikä var­jo sak­kaa, joten len­tä­mi­nen on help­poa ja tur­val­lis­ta koke­mat­to­mal­le­kin käyttäjälle.

Ei aiempaa lentokokemusta

Hinaus­köy­si pitää veto­var­joi­li­jan koko ajan tuke­vas­ti venee­seen kyt­ket­ty­nä, joten aiem­paa len­to­ko­ke­mus­ta ei tar­vi­ta lainkaan.

Ammattilaiset apuna

Kaik­ki kul­jet­ta­jam­me ovat ser­ti­fioi­tu­ja ammat­ti­lai­sia, jot­ka tai­ta­vat veneen ja veto­var­jon käsit­te­lyn leikiten.

Yrityspaketit – elämyksiä koko tiimille

Veto­var­joi­lu on mai­nio akti­vi­teet­ti työ­po­ru­kan yhtei­seen vir­kis­tys­päi­vään. Työn­te­ki­jöi­den on help­po karis­taa työ­pai­neet har­teil­taan ren­tou­tues­saan veneel­läm­me ja lii­del­les­sään vuo­rol­laan korkeuksissa.

Yleisölennätykset – yksin tai kaverien kanssa

Meil­lä pää­set kokei­le­maan veto­var­jol­la len­tä­mis­tä nopeas­ti ja vai­vat­to­mas­ti. Varaa aika itsel­le­si, per­heel­le­si tai kave­ri­po­ru­kal­le­si ja tule koke­maan vuo­den paras elämys.

Hauskanpitoa myös vedenpinnalla

Veneel­täm­me löy­tyy haus­kaa ajan­vie­tet­tä myös kor­kean­pai­kan­kam­moi­sil­le. Jos haluat pysy­tel­lä pin­nan tasol­la, pää­set naut­ti­maan vauh­dis­ta vesi­je­teil­lä ja veneen peräs­sä vedet­tä­vil­lä vesi­suk­sil­la tai Crazy Sofalla.

Tallenna lentosi muistoksi ja jaa sosiaalisessa mediassa!

Valo­ku­vaa tai videoi veto­var­jo­ko­ke­muk­se­si ja väli­tä fii­lik­set pai­kan pääl­tä kotiin jää­neil­le kavereillekin.

Taivaalla tavataan