Muut palvelut ja välinevuokraus

Hauskaa vesillä liikkumista jokaiselle

Laa­jas­ta pal­ve­lu­va­li­koi­mas­tam­me löy­tyy pal­jon haus­ko­ja akti­vi­teet­te­ja myös pin­nan tasol­la viih­ty­vil­le. Haluam­me tar­jo­ta asiak­kail­lem­me moni­puo­li­sen koko­nai­suu­den, jos­ta löy­tyy jokai­sel­le jota­kin. Valit­se alta mie­lei­se­si ohjel­ma ja varaa jo tänään!

Hauskaa vesillä liikkumista jokaiselle

Laa­jas­ta pal­ve­lu­va­li­koi­mas­tam­me löy­tyy pal­jon haus­ko­ja akti­vi­teet­te­ja myös pin­nan tasol­la viih­ty­vil­le. Haluam­me tar­jo­ta asiak­kail­lem­me moni­puo­li­sen koko­nai­suu­den, jos­ta löy­tyy jokai­sel­le jota­kin. Valit­se alta mie­lei­se­si ohjel­ma ja varaa jo tänään!

Kajakkien ja kanoottien vuokraus

Kaja­kit ja kanoo­tit sopi­vat mai­nios­ti niin lyhyi­siin päi­vä­ret­kiin kuin pidem­piin­kin reis­sui­hin. Nii­den vuo­kraus on oival­li­nen tapa pääs­tä kokei­le­maan melon­ta­har­ras­tus­ta, tutus­tua Hel­sin­gin saa­ris­toon tai vain naut­tia kau­niis­ta päi­väs­tä vesillä.

Peruskajakki

Kes­toHin­ta
2h23 €
4h33 €
8h40 €
24h55 €

Retkikajakki

Kes­toHin­ta
2h26 €
4h36 €
8h43 €
24h58 €

Kalastuskajakki

Kes­toHin­ta
2h23 €
4h33 €
8h40 €

Avokajakki / Kaksikko

Kes­toHin­ta
2h34 €
4h44 €
8h50 €
24h60 €

Avokanootti

Kes­toHin­ta
2h34 €
4h44 €
8h50 €

Melontaretki

Muok­kaa
Hin­ta
35€

Fatbike-vuokraus

Fat­bi­ke on eri­kois­pak­suil­la ren­kail­la varus­tet­tu joka­sään pol­ku­pyö­rä, jol­la ajat hel­pos­ti maas­tos­sa kuin maas­tos­sa. Fat­bi­ket on alun­pe­rin kehi­tet­ty lumel­la aja­mi­seen, mut­ta niil­lä pyö­räi­ly sujuu yhtä hyvin myös hie­kal­la, kal­lioil­la, met­säs­sä tai kaupunkiympäristössä.
Kes­toHin­ta
2h30 €
4h40 €
8h45 €
24h60 €

Fatbike-vuokraus

Fat­bi­ke on eri­kois­pak­suil­la ren­kail­la varus­tet­tu joka­sään pol­ku­pyö­rä, jol­la ajat hel­pos­ti maas­tos­sa kuin maas­tos­sa. Fat­bi­ket on alun­pe­rin kehi­tet­ty lumel­la aja­mi­seen, mut­ta niil­lä pyö­räi­ly sujuu yhtä hyvin myös hie­kal­la, kal­lioil­la, met­säs­sä tai kaupunkiympäristössä.
Kes­toHin­ta
2h30 €
4h40 €
8h45 €
24h60 €

Kalasafarit

Vuo­kraa teho­kas moot­to­ri­ve­ne ja läh­de kala­sa­fa­ril­le vede­ne­lä­viä nar­raa­maan. Suu­rem­mis­sa kala­ve­neis­sä on aina oma kul­jet­ta­jam­me muka­na, joten voit itse kes­kit­tyä kalas­ta­mi­seen. Pie­nem­piä venei­tä vuo­kraa­ja ajaa itse.