FlyFin Oy

Y-tun­nus: 2911551-4

Ari Söder­ström
info@finfly.fi
040 662 6330

 

Verkkolaskutustiedot

Ope­raat­to­ri
OpusCa­pi­ta Group Oy - Itel­la (003710948874)

Verk­ko­las­ku­tuso­soi­te
003729115514

OVT-tun­nus
003729115514

Mikä­li ette voi lähet­tää verk­ko­las­ku­ja, pyy­däm­me lähet­tä­mään pape­ri­set las­kut osto­las­ku­jen skan­naus­pal­ve­luun osoitteeseen:

Fly­fin Oy (OpusCa­pi­ta skannauspalvelu)
PL 94900
00063  LASKUNET

Jot­ta skan­naus­pal­ve­lu voi koh­dis­taa las­kun­ne, tulee tämä las­ku­tuso­soi­te tulos­taa myös itse las­kuun, eikä pel­käs­tään kir­je­kuo­reen. Tähän las­ku­tuso­soit­tee­seen ei tule lähet­tää muu­ta mate­ri­aa­lia kuin las­ku­ja, eli esi­mer­kik­si tie­do­tus­ten ja mark­ki­noin­ti­ma­te­ri­aa­lin pos­tio­soi­te pysyy ennallaan.

Fly­fin Oy:n säh­kö­pos­tis­kan­nauk­sen osoi­te: FlyFinOy.FI.P.120847-9@docinbound.com

Ota yhteyttä ja jutellaan lisää!